top of page

 TFT PROGRAMWZMACNIACZ

Wsparcie Partnera Programu pozwala nam budować spójne i całościowe podejście, którego potrzebujemy do realizacji naszej misji, zamiast przeskakiwać od jednego dużego projektu do drugiego. Pozwala także nam i naszym partnerom uczyć się i maksymalizować wartość otrzymywanego wsparcia. Partnerzy programu wspierają nas co roku, przyczyniając się do prac, które koncentrują się konkretnie na jednym (lub więcej) z naszych trzech obszarów/tematów programu: Czyste szlaki; Celowe przygody; oraz edukacja i zrozumienie. 

Weźmy na przykład nasz program Czyste szlaki. To praca 24/7/365 dni w roku, która zachęca do indywidualnego działania, ale także konkretnych grupowych i zorganizowanych wydarzeń.  Chcemy zmaksymalizować wpływ każdego działania: cenimy każdą minutę czasu poświęconego nam. Partnerzy programu pomagają nam to osiągnąć. 

sprayway_brand_block_with_white_keyline_spot_pms021.jpg
BUFF® Logo Online- Primary 1 - Black on Yellow Box - RGB - 900x900px - 72dpi (2).jpg
endura-limited-logo-vector.png

Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, skontaktuj się z dom@trashfreetrails.org.

bottom of page